Har du problem med att få ordning på din fakturering? Blir det lätt hänt att dina fakturor hamnar huller om buller, att du betalar först efter anmodan från kund eftersom du råkat glömma bort någon faktura för betalning? Skriver du ut dina fakturor lite ”när det passar”? Det finns ett par enkla saker du kan göra för att få bättre ordning på din fakturering, det rör sig om små tidsbesparande åtgärder som gör att du inte bara får mer kontroll utan därigenom även sparar pengar.

Använd ett faktureringsprogram

Den enskilt mest tidsbesparande åtgärden är att använda ett faktureringsprogram. Ett faktureringsprogram automatiserar en stor del av faktureringsprocesserna och gör med sin uppbyggnad att du får bättre koll. Programmet själv sätter förfallodatum, sparar dina fakturor, registrerar betalningar, påminner dig om förfallna fakturor, ger dig möjligheten att få olika rapporter och så vidare. Dessutom får du automatiskt använda snygga fakturamallar.

Avsätt tid för fakturering

Istället för att fakturera ”då och då”, avsätt någon timme varje vecka när du slår dig ner och sköter din fakturering – tar hand om inkommande fakturor, skickar din utgående fakturor, bevakar eventuella obetalda fordringar och så vidare. Har du avsatt tid för att sköta allt kommer du heller inte bli störd av andra ärenden som för stunden kanske känns viktigare.

Följ konkreta rutiner

Ha också konkreta rutiner för hur du sköter din fakturering. När det gäller inkommande fakturor – ha en mapp där du placerar betalda fakturor och en där du placerar obetalda. Sortera fakturorna t.ex. efter förfallodatum och ha för vana att kolla högen med regelbundet mellanrum. På så sätt missar du aldrig något förfallodatum. Och som ovan – fakturera på en konkret tid varje vecka/dag (beroende på hur mycket du behöver fakturera).

Glöm också inte bort att du måste lagra dina fakturor.

11 Apr 2014