Något som ett företag måste ha koll på, det är bokkföring och redovisning. En del tips kan du hitta i redovisningsbloggen. Ett bra sätt att ha denna koll är att anlita en redovisningsbyrå. Det så att du kan lägga fokus på att sköta resten av firman. En redovisningsbyrå är något som både privatpersoner och företag kan anlita. De har ofta ett visst antal redovisningstjänster som de kan bistå med. Ofta omfattar det bland annat redovisning och bokföring.

Redovisning innebär att man dokumenterar och organiserar den ekonomiska informationen hos ett företag. Den blir då tillgänglig både internt och externt. Sedan är redovisning ett ganska brett begrepp och kan omfatta delar av bokföringen. Hos en redovisningsbyrå kan man ofta få hjälp med saker som årsredovisningar, bokslut och deklarationer och det av redovisningskonsulter. En redovisningskonsult kan jobba med hela administrationen för ett företag vilket kan vara allt från löpande bokföring och löner till årsredovisningar och deklarationer. Inom en redovisningsbyrå kan det även finnas specialister inom vissa områden så som koncernredovisning eller så har man riktat in sig på företagsrådgivning eller affärsutveckling.

Vad är redovisning och bokföring?

Man kan säga att redovisning och bokföring går så att säga hand i hand med varandra. För att kunna redovisa så måste man ha gjort en korrekt bokföring. Bokföring är då man registrerar alla ekonomiska aktiviteter som skett hos ett företag eller en organisation. Det innebär försäljningar, betalda fakturor, erhållet kapital och så vidare. Dessa bokförs och redovisas individuellt för att sedan summeras och redovisas tillsammans i ett bokslut eller en årsredovisning.

Redovisning innebär även en sammanställning och dokumentering av ekonomisk information från ett företag. Redovisning kan även delas upp i extern och intern redovisning. Den externa redovisningen är reglerad i lag. 

Varför måste man göra en bokföring?

De som är bokföringsskyldiga är aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och ekonomiska föreningar. Att göra sin bokföring på rätt sätt är bra för att kunnafölja upp din verksamhet. Det finns även lagar som säger att du är skyldig att kunna visa upp en bokföring. Det finns flera som är intresserade av din bokföring, bland annat leverantörer, banken och skatteverket. Du måste även ha en bokföring för att kunna redovisa moms, arbetsgivaravgifter och övrigt i din deklaration. Bokföring ska ske löpande under året och du kan göra din egen bokföring eller anlita en redovisningsbyrå.

28 Dec 2020