FaktureringFakturering syftar vanligtvis på processen som innebär att man ställer ut en faktura till ett annat företag eller en privatperson, det vill säga att man skapar ett dokument som bekräftar att någon köpt en vara eller tjänst. En faktura eller ett kvitto (betalningsunderlag) måste finnas för varje transaktion som ett företag genomför.

Förutom vid direktförsäljning är det vanligaste sättet att man betalar mot faktura på ett eller annat sätt, och där kommer fakturering in i bilden. Eftersom en faktura är ett måste för att transaktionen ska gå igenom på ett lagligt sätt måste man således ägna sig åt fakturering. För att detta ska gå korrekt till måste man ha en del grundläggande kunskaper och det är här vi kommer in i bilden.

Fakturering – grunderna

Det mest grundläggande man måste ha koll på är vad en faktura måste innehålla, nämligen följande:

  • Fakturadatum

  • Ett unikt löpnummer (fakturanummer)

  • Säljarens och köparens namn och adress

  • Säljarens momsregistreringsnummer

  • Köpares momsregistreringsnummer (om köpare är företag i annat EU-land)

  • Fakturaspecifikation (varornas och tjänsternas omfattning och art, antal, styckpris, totalpris)

  • Skattesatser (moms)

  • Datum då varorna eller tjänsterna utfördes/slutfördes

Känns det som mycket att hålla reda på? Det är det. Därför rekommenderar vi att du använder dig av ett faktureringsprogram istället – på så sätt så slipper du ha en massa olika saker i huvudet och kan fokusera på din huvudverksamhet istället.

Mer om fakturering

Det är oerhört viktigt att ha bra koll på sin fakturering. Alla papper måste vara i ordning, annars blir det problem med bokföringen. Klicka här för att få några fler tips för att få ordning på din fakturering. Det är också viktigt att du inte missar när det gäller reglerna för lagring (bevaring) av fakturorna – läs mer om lagring av fakturor här.

Som vi redan sagt så rekommenderar vi verkligen att du använder ett faktureringsprogram eftersom detta underlättar väldigt mycket vid alla former av fakturering – men läs gärna artiklarna ovan också så att du får mer på fötterna och bättre kunskaper om fakturering som sådan.

12 Nov 2014